');

Utgiver av Rennebunytt

Kommunalt informasjonsblad i samarbeid mellom Rennebu kommune og Mediaprofil AS

Utgiver:
Mediaprofil AS, i samarbeid med Rennebu kommune
Redaktør:
Dagfinn Vold, Mediaprofil AS
Red.utvalg:
Lill Hemmingsen Bøe (ansv.red.), Ola Øie, Janna Havdal og Evy-Ann Ulfsnes

Adresse:
Rennebunytt, c/o Mediaprofil AS, Myrveien 4 Berkåk, 7391 Rennebu
Telefon: 72 42 76 66 - dagfinn@mediaprofil.no

Abonnement:
Gratis papirversjon til alle husstander i Rennebu, Jerpstad (ned til Meldal sentrum), Kvikne
og Soknedal

Opplag:
A4-utgavene: 2.800 stk
Tabloid-utgavene: 5.800 stk

For å laste ned PDF-utgaver av Rennebunytt kan du gå til "Utgivelser i pdf" i menyen over.

Besøk også Rennebunytt på FACEBOOK
Med RENNEBUNYTT
når du ALLE HUSSTANDER

i Soknedal, Hauka, Kvikne,
Fagerhaug, hele Rennebu,
Jerpstad og Meldal sentrum.
21 nummer i året
Opplag 2.800

Med våre fire tabloidutgaver
til påske, sommer, høst og jul
når du i tillegg ca 2.000 hytteeiere i Rennebu og Kvikne
på deres hjemadresser.

Kontakt oss

*
*