Utgivelsesplan 2018

Nr.

Utg.uke

Frist

Utg.dato

1

3

09.01.

18.01.

2

5

27.01.

08.02.

3

7

06.02.

15.02.

4

10

27.02.

08.03.

5

12

12.03.

22.03.

6

15

04.04.

12.04.

7

17

17.04.

26.04.

8

20

07.05.

16.05.

9

22

23.05.

31.05.

10

24

04.06.

14.06.

11

26

19.06.

28.06.

12

32

31.07.

09.08.

13

34

14.08.

23.08.

14

36

28.08.

06.09.

15

38

11.09.

20.09.

16

41

01.10.

11.10.

17

43

16.10.

25.10.

18

45

30.10.

08.11.

19

47

13.11.

22.11.

20

49

26.11.

06.12.

21

51

10.12.

20.12.

Rød skrift: tabloid som sendes hytteboere i Rennebu og på Kvikne - totalt opplag 5.800:
Nr. 05 - uke 12 Påskenummer
Nr. 10 - uke 24 Sommernummer
Nr. 16 - uke 41 Høstnummer
Nr. 20 - uke 49 Førjulsnummer

Med RENNEBUNYTT når du ALLE HUSSTANDER i Soknedal, Hauka, Kvikne, Fagerhaug, hele Rennebu, Jerpstad og Meldal sentrum.

21 nummer i året Opplag 2.800

Med våre fire tabloidutgaver til påske, sommer, høst og jul når du i tillegg ca 2.000 hytteeiere i Rennebu og Kvikne på deres hjemadresser.

UTGIVELSESPLAN 2018

Kontakt oss