Utgivelser av Rennebunytt i pdf-utgaver

Nedenfor kan du laste ned fullverdige pdf-utgaver av Rennebunytt helt tilbake til 2004. Årgangen 2006 er dessverre ikke helt komplett.

Med RENNEBUNYTT når du ALLE HUSSTANDER i Soknedal, Hauka, Kvikne, Fagerhaug, hele Rennebu, Jerpstad og Meldal sentrum.

21 nummer i året Opplag 2.500

Med våre fire tabloidutgaver til påske, sommer, høst og jul når du i tillegg ca 2.000 hytteeiere i Rennebu og Kvikne på deres hjemadresser.

UTGIVELSESPLAN 2017

Kontakt oss