');

Kontakt oss

*
*

Redaksjonskontakt:
Dagfinn - tlf. 72 42 76 66 / 901 10 907 - epost:
dagfinn@mediaprofil.no

Annonse-/kunngjøringskontakt:
Mari - tlf. 72 42 76 66 - epost:
mari@mediaprofil.no

Med RENNEBUNYTT
når du ALLE HUSSTANDER

i Soknedal, Hauka, Kvikne,
Fagerhaug, hele Rennebu,
Jerpstad og Meldal sentrum.
21 nummer i året
Opplag 2.500

Med våre fire tabloidutgaver
til påske, sommer, høst og jul
når du i tillegg ca 2.000 hytteeiere i Rennebu og Kvikne
på deres hjemadresser.