Annonsepriser 2018

Med RENNEBUNYTT når du ALLE HUSSTANDER

i Soknedal, Hauka, Kvikne, Fagerhaug, hele Rennebu, Jerpstad og Meldal sentrum. 21 nummer i året - Opplag 2.800
Med våre fire tabloidutgaver til påske, sommer, høst og jul når du i tillegg ca 2.000 hytteeiere i Rennebu og Kvikne på deres hjemadresser.

UTGIVELSESPLAN 2018

Ordinær pris (A4 utgavene):
1/1 side 4.185,-
1/2 side 2.495,-
1/4 side 1.475,-
1/8 side 860,-
Kunngjøringsside pr. mm 7,10

Tillegg forside 50%
Tillegg bakside 30%

Tabloid-utgavene:
1/1 side 8.450,-
1/2 side 5.245,-
1/4 side 3.040,-
1/8 side 1.895,-
1/16 side 1.050,-
Kunngjøringsside pr. mm 4,80

Tillegg forside 50%
Tillegg bakside 30%

Rabatter med avtale
over flere nummer
:
5 nummer: 15%
10 nummer: 20%
Hele året (21 nr.): 25%

Alle priser er inkl. oppsett,
men eks. mva.

Bestill annonse: