');

Utgivelsesplan 2017

Nr

Uke

Utg.dato

Frist

1

3

19.01.

10.01.

2

5

02.02.

24.01.

3

7

16.02.

07.02.

4

10

09.03.

28.02.

5

12

23.03.

14.03.

6

14

06.04.

27.03.

7

17

27.04.

18.04.

8

19

11.05.

02.05.

9

22

01.06.

22.05.

10

24

15.06.

06.06.

11

26

29.06.

20.06.

12

32

10.08.

01.08.

13

34

24.08.

15.08.

14

36

07.09.

29.08.

15

38

21.09.

12.09.

16

41

12.10.

02.10.

17

43

26.10.

17.10.

18

45

09.11.

31.10.

19

47

23.11.

14.11.

20

49

07.12.

27.11.

21

51

21.12.

11.12. *

Uthevet skrift: tabloid som sendes hytteboere i Rennebu og på Kvikne
- totalt opplag 5.500:
Nr. 06 - uke 14 Påskenummer
Nr. 09 - uke 22 Sommernummer
Nr. 16 - uke 41 Høstnummer
Nr. 20 - uke 49 Førjulsnummer
Med RENNEBUNYTT
når du ALLE HUSSTANDER

i Soknedal, Hauka, Kvikne,
Fagerhaug, hele Rennebu,
Jerpstad og Meldal sentrum.
21 nummer i året
Opplag 2.500

Med våre fire tabloidutgaver
til påske, sommer, høst og jul
når du i tillegg ca 2.000 hytteeiere i Rennebu og Kvikne
på deres hjemadresser.

Kontakt oss

*
*