');

Annonsepriser 2017

Med RENNEBUNYTT når du ALLE HUSSTANDER
i Soknedal, Hauka, Kvikne, Fagerhaug, hele Rennebu, Jerpstad og Meldal sentrum. 21 nummer i året - Opplag 2.500
Med våre fire tabloidutgaver til påske, sommer, høst og jul når du i tillegg ca 2.000 hytteeiere i Rennebu og Kvikne på deres hjemadresser.
Ordinær pris (A4 utgavene):

1/1 side kr 4.060,-

1/2 side kr 2.420,-

1/4 side kr 1.430,-

1/8 side kr 835,-

Kunngjøringsside
pr. spalte-mm kr 6,90

Tillegg forside 50%

Tillegg bakside 30%
Tabloid-utgavene:

1/1 side kr 8.200,-

1/2 side kr 5.090,-

1/4 side kr 2.950,-

1/8 side kr 1.840,-

1/16 side kr 1.020,-

Kunngjøringsside
pr. spalte-mm kr 4,60

Tillegg forside 50%

Tillegg bakside 30%
Rabatter med avtale
over flere nummer
:
5 nummer: 15%

10 nummer: 20%

Hele året (21 nr.): 25%

Alle priser er inkl. oppsett,
men eks. mva.

Bestill annonse:

*
*