');
Rennebunytt 16-2016
Det store høstnummeret med masse godt lesestoff og interessante reportasjer fra Rennebu du kan kose deg med lenge.
Last ned!
Rennebunytt 15-2016
Les om tanker etter folkeavstemninga, Dekkservice, næringskonferansen, høstmarked på Torget, heavy metal i smia, unge kunstnere m.m.
Last ned!
Rennebunytt 14-2016 med temanummer om kommunereformen før folkeavstemninga 12. september om Rennebu skal slå seg sammen med Oppdal.
Last ned!
Rennebunytt 13-2016
Les om Scandinavian Collage Museum, Rennebumartnan, nordisk mester i jaktskyting, årets 1. klassinger, ungt skiskyttertalent, nytt miljøfyrtårn, m.m.
Gå til pdf-nedlasting!

Rennebunytt 12-2016
Les om Rennebumartnan, landskytterstevnet, Rennebus "nye" storstue, kulturbeite på Håggåsetra, syklisten Stian, viktigheten av E6 for næringstransporten m.m.
Gå til pdf-nedlasting!
Rennebunytt - 11-2016.
Les om eliteoksen fra Torsgarden, sommertips fra biblioteket, Tuva med hovedrolle, flyktninger klare for videregående skole, flerkulturell dag på barnehagen, Rennebumartnan nærmer seg m.m.
Gå til pdf-nedlasting!
Rennebunytt - 10-2016.
Rennebunytts store sommernummer med masse informasjon om hva som foregår i Rennebu i sommer!
Gå til pdf-nedlasting!


På nettsiden Rennebu.com
finner du oppdatert kalender over det som skjer i Rennebu, i tillegg til masse annet stoff om Rennebu!

Rennebunytt-tips:

*
*
Med RENNEBUNYTT
når du ALLE HUSSTANDER

i Soknedal, Hauka, Kvikne,
Fagerhaug, hele Rennebu,
Jerpstad og Meldal sentrum.
21 nummer i året
Opplag 2.950

Med våre fire tabloidutgaver
til påske, sommer, høst og jul
når du i tillegg ca 2.000 hytteeiere i Rennebu og Kvikne
på deres hjemadresser.

Kontakt oss

*
*

Utgivere