');
Rennebunytt nr 21-2014 er klar for nedlasting. Inneholder bl.a. julestoff, kommunereformen, oppsummering av 2014 - og mye annet interessant stoff.

Gå til pdf-nedlasting!
Rennebu kommune er i gang med utredning og folkemøter rundt kommunereformen.

Her får du mer informasjon!


På nettsiden Rennebu.com
finner du oppdatert kalender over det som skjer i Rennebu, i tillegg til masse annet stoff om Rennebu!Følge med Rennebunytt på Facebook
- der får du bl.a. beskjed om når nytt Rennebunytt i pdf-utgave er klar for nedlasting.

Med RENNEBUNYTT
når du ALLE HUSSTANDER

i Soknedal, Hauka, Kvikne,
Fagerhaug, hele Rennebu,
Jerpstad og Meldal sentrum.
21 nummer i året
Opplag 2.600

Med våre fire tabloidutgaver
til påske, sommer, høst og jul
når du i tillegg ca 2.000 hytteeiere i Rennebu og Kvikne
på deres hjemadresser.

Kontakt oss

*
*

Utgivere