');
Rennebunytt 07-2017 med stoff om dårlige fylkesveier, drivere av Rema-butikken, flyying av bibiloteket, spennende boligprosjekt på Berkåk, utmerkelser i Rennebu IL, vårkonsert med Renenbu songkor og inspirasjons og fagdag med gründere.
Last ned!
Rennebunytts påskenummer med mange interessante artikler om påske, hytte, hytteliv, hyttemarkedet, skiløyper, ungdom, DAB-dekning, E6, ME og ungdom, Nerskogeskonserten, Rennebumartnan m.m.
Last ned!
Rennebunytt 05-2017
- der du kan lese om fremtidsmuligheter i landbruket, Voll skole, kommunens regnskap for 2016, reguleringsarbeid Nåverdalsbrua - Gullikstad, nye leiligheter i Løkkjveien m.m.
Last ned!
Rennebunytt 04-2017
- med stoff bl.a. om hogstrekord i Rennebu, ny singel fra Astrid S, Eline nominert til Drømmestipend, kontrakt om nytt helsesenter, status for skolestrukturen og ny lege på plass.
Last ned!
Rennebunytt 03-2017 - med stoff om bl.a. bondelagets advarsel mot regjeringas jordbruksmelding, entreprenørskapsmessa, etterbruk av Voll skole, internasjonal kvinnefest og sunn fastfood ved Circle K på Berkåk.
Last ned!
Rennebunytt 02-2017
- med stoff om REMA til Berkåk, Tråante 2017, skolene i Rennebu, bygdeutvikling gjennom bygningsvern, spares det mer tid E6 Sør? m.m.
Last ned!
Rennebunytt 01-2017
- med stoff om omstridt skolevedtak, ny E6, "Skyting for mestring", Astrid S og spelemannsprisnominasjon, Renenbu hjelper Oppdal med sykehjemsplass m.m.
Last ned!
Rennebunytt 20-2016
Årets adventsnummer med masse godt stoff fra Rennebu - bla. jobbskaperpris, Marens tur over Grønland, boktips, julemat, hytte- og skientusiast m.m.
Last ned!
Rennebunytt 16-2016
Det store høstnummeret med masse godt lesestoff og interessante reportasjer fra Rennebu du kan kose deg med lenge.
Last ned!
Rennebunytt 14-2016 med temanummer om kommunereformen før folkeavstemninga 12. september om Rennebu skal slå seg sammen med Oppdal.
Last ned!
Rennebunytt - 10-2016.
Rennebunytts store sommernummer med masse informasjon om hva som foregår i Rennebu i sommer!
Gå til pdf-nedlasting!


På nettsiden Rennebu.com
finner du oppdatert kalender over det som skjer i Rennebu, i tillegg til masse annet stoff om Rennebu!

Musikalen "Folk og røvere i Kardemomme by"
av 10. klasse ved Rennebu ungdomskole!

Rennebunytt-tips:

*
*
Med RENNEBUNYTT
når du ALLE HUSSTANDER

i Soknedal, Hauka, Kvikne,
Fagerhaug, hele Rennebu,
Jerpstad og Meldal sentrum.
21 nummer i året
Opplag 2.500

Med våre fire tabloidutgaver
til påske, sommer, høst og jul
når du i tillegg ca 2.000 hytteeiere i Rennebu og Kvikne
på deres hjemadresser.

Kontakt oss

*
*

Utgivere