');
Rennebunytt - 13-2015.
Les mer om bred mobilisering mot mobbing, kulturprisvinnere, våre 1. klassinger, satsing hos Rennebu Granitt, åpen gård og Rennebumartnan.
Gå til pdf-nedlasting!
Rennebu kommune er i gang med utredning og folkemøter rundt kommunereformen.

Her får du mer informasjon!


På nettsiden Rennebu.com
finner du oppdatert kalender over det som skjer i Rennebu, i tillegg til masse annet stoff om Rennebu!


Med RENNEBUNYTT
når du ALLE HUSSTANDER

i Soknedal, Hauka, Kvikne,
Fagerhaug, hele Rennebu,
Jerpstad og Meldal sentrum.
21 nummer i året
Opplag 2.850

Med våre fire tabloidutgaver
til påske, sommer, høst og jul
når du i tillegg ca 2.000 hytteeiere i Rennebu og Kvikne
på deres hjemadresser.

Kontakt oss

*
*

Utgivere